top of page

Uw  privacy  is  belangrijk  voor  ons.  Wanneer  u  beroep  op  ons doet  en  ons  uw  gegevens  overmaakt,  deelt  u  ons  immers  persoonsgegevens  mee.  U  moet  er  dan  ook  op  kunnen  vertrouwen  dat  wij  zorgvuldig  en  vertrouwelijk  omgaan  met  uw  gegevens.    In  deze  privacy  verklaring  leest  u  hoe  we  dit  doen.    De  Privacy  verklaring  is  eveneens  van  toepassing  op  de  website 

www.vanelle.be beheerd  door  Nelle De Maeyer, Kloosterstraat 21F, 2070 Burcht.

Welke  persoonsgegevens  verzamelen  we?   

We  verzamelen  enkel  persoonsgegevens  wanneer  u  beslist  om  identificatiegegevens  aan  ons,  al  dan  niet  via  de  website,  mee  te  delen:  we  verzamelen  een minimaal aantal gegevens, strikt nodig voor

a) de dienstverlening, b) het versturen van de Inspiratiebrief.

Voor het versturen van eigen nieuwsbrieven en marketing houdt vanelle een eenvoudig gegevensverwerkingsregister op aanvraag toegankelijk voor de aanvrager. Verder  verzamelen  we  de  inhoud  van  elke  communicatie  zolang dit  nodig  is  om  u  onze  diensten  te  verlenen.   

Wie  heeft  toegang  tot  uw  persoonsgegevens?   

 

We  delen  uw  persoonsgegevens  niet, tenzij met  uw  toestemming én indien  het  nodig  is  om  u  onze  diensten  te  verlenen  of  indien  dit  wettelijk  verplicht  is.  We  delen  uw  persoonsgegevens  nooit  voor geen enkele reden met  verbonden ondernemingen  of  met  derde  partijen, tenzij voor de wettelijke verplichting. 

Hoe  lang  worden  persoonsgegevens  bewaard?   

We  bewaren  persoonsgegevens  zo  lang  als  nodig  is  om  u  onze  diensten  aan  te  bieden  of  voor  andere  essentiële  doeleinden,  zoals  het  voldoen  aan  onze  wettelijke  verplichtingen. 

bottom of page